Kdo je dula a co dělá?

Dula, toto povolání je pro někoho pojem nový, pro jiného cizí, pro dalšího lehce známý, pro  někoho okamžité přiřazení mezi alternativce, a někdo již má vlastní zkušenost se spoluprací.

Často je mi teď pokládána otázka, co to vlastně dělám, co to ta dula vlastně je? Ráda bych napsala něco o tomto tématu, protože jsem také zjistila, že lidem, v mém okolí a možná i u nás v Česku, není vymezení tohoto povolání zcela jasné.

  Dula je člověk, jehož povolání bych zařadila mezi pomáhající profese, ačkoli se nejedná o profesi v pravém smyslu slova, jde spíš o poslání. Jedná se o službu prováděnou ženou, jejímž úkolem je podpořit nastávající, vznikající, rozšiřující se rodinu. Práce duly není jen služba pro těhotné ženy, i když se jich to samozřejmě nejvíce dotýká.
  Žena vykonávající práci duly podporuje i otce dítěte, manžela, partnera, partnerku, kamarádku či kohokoli, kdo se s rodící ženou účastní porodu. Každý, kdo čeká miminko, má mít možnost nechat se podpořit v tom, co je pro něj, dle jeho uvážení, nejlepší.

   Jak je to s dulami v ČR

   Dula je ve většině případech žena vyškolená nějakou dulí vzdělávací organizací. Těchto organizací je po celém světě mnoho a konečně i v České republice přibývají. Zatím zde máme 3 vzdělávací organizace, ovšem již k nám expandují i zahraniční dlouholetí zkušení učitelé. Žena, která absolvovala vzdělávací kurz a účastnila se určitého počtu porodů (stanoveno vzdělávacími organizacemi) tímto získala certifikaci – je tedy nazývána certifikovanou dulou. Většina těchto dul rozšířila svou způsobilost o další doplňkové služby (jako např. laktační poradenství, spinning babies, rebozo, těhotenské masáže, bylinná terapie, apod.), které mohou být nápomocny klientům využívajícím jejich služby.

    Existují také duly, které ještě certifikaci nezískaly, ale již prošly podstatnou částí vzdělávacího programu, a proto mohou doprovázet ženy k porodům jako mentorované duly. Tyto duly mohou mít buď již bohaté zkušenosti s doprovody k porodům a svou kvalifikaci chtějí „papírově“ doložit. Nebo to jsou ženy v této oblasti začínající, které nabírají zkušenosti. Mentorované duly jsou podporovány svými mentorkami a tak i jejich práce dosahuje požadované kvality.

    Také jsou zde ženy, které se rozhodly jakkoli podpořit těhotné, a mnohdy je doprovází k porodům, aniž by se dulami nazývaly. Jejich funkce však koresponduje se záměrem poslání duly. Nemusí však mít dostatečný přístup k aktuálním informacím, či další doplňkové kurzy. Jejich práce je však chvályhodná a hodnotná, každá rodící žena si zaslouží podporu a důvěru, aby našla svou vnitřní sílu.

     Rozsah práce duly podle světových odborníků z DONA International:

     Vhledem k tomu, že Dona International je nejstarší organizací zabývající se vzděláváním dul, dovolila jsem si přeložit některé body z jejich definice práce dul.

     • Dula doprovází ženuk porodu a poskytuje emocionální a fyzickou podporu.
     • Navrhujekomfortní opatření pro zajištění jejího pohodlí, poskytuje partnerům podporu a návrhy řešení eventuálních problémů.
     • Dula poskytuje emoční podporutaké před porodem a po
     • Nabízí diskusea vysvětlení o možných postupech a pomáhá svým klientům získávat dostatečně srozumitelné informace, aby se mohli informovaně sami rozhodnout o tom, jakou péči si žádají.
     • Dula poskytujesvým klientů čas na rozmyšlenou, získává informace (negativa, benefity) o možném zákroku/postupu, zajišťuje bezpečný prostor, aby se žena mohla dostatečně uvolnit.
     • Pokládá otázky tak, abyodpověď našli klienti především sami v sobě.

     Jeden z velmi zásadních bodů!

     • Dula věřív sílu porodu a ve schopnost ženy své dítě porodit tak, jak je to právě pro klienty možné.

     Jak uvádí v Dona International: „Jakékoliv návrhy nebo informace poskytované v rámci dulí role musí být podány klientům tímto způsobem – Dula radí svému klientovi, aby se pro řešení či diskuzi o daném obrátil klient na poskytovatele péče. Dula je kompetentní k podpoře na emoční, fyzické i informativní úrovni.“

     • Dulaobhajuje přání klientů vyjádřená v porodním plánu sestaveném v těhotenství.
     • Konstruuje relevantní diskuze na partnerské úrovnia povzbuzuje klienty, aby se zeptali na možnosti péče a vyjádřili své preference a obavy.
     • Dula pomáhá matce začlenit změny v plánecha zlepšuje komunikaci mezi klientem a poskytovatelem péče.

     Dula by měla svému klientovi zajistit kontinuální péči. V ojedinělých případech, kdy je smluvená dula indisponovaná, by měla zajistit klientů stejně kvalitní náhradní péči.

     Co dula nedělá:

     • Dula nevykonává klinické nebo lékařské úkony, jako je například měření krevního tlaku nebo teploty, kontroly srdce plodu, vaginální vyšetření nebo poporodní klinickou péči.
     • Dula nic nediagnostikuje, neléčí a nic nepředepisuje.
     • Dula může být kvalifikována v alternativních nebo doplňkových modalitách (např. aromaterapie, vedení předporodních kurzů, masážní terapie, zapouzdření placenty atd.), kvalifikaci by měla na vyžádání svým klientům a ostatním doložit a informovat, že tyto služby jsou doplňkovou službou.
     • Péče duly nenahrazuje zdravotní péči.

     Při komunikaci s poskytovatelem péče si klienti i duly musí si uvědomit jakou mají roli. Práce duly totiž nezahrnuje mluvení místo klienta nebo rozhodování pro klienta. Úloha obhajoby je nejlépe popsána jako podpora, informace, zprostředkování nebo vyjednávání.

      

     Zdroje:

      Jsem zde pro Vás

      +420 732 425 822

      info@dulaostrava.cz

      Individuální setkávání dle potřeby a domluvy v Ostravě a okolí.

      Logo Dula Ostrava

      Jsem zde pro Vás

      Jsem zde pro vaše příjemné prožití těhotenství, porodu i šestinedělí.
      Individuální setkávání dle potřeby a domluvy v Ostravě a okolí.

      Zavolejte mi: +420 732 425 822