3 nejdůležitější faktory ovlivňující zamilovanost matky do právě narozeného dítěte

Matky mohou po narození zpochybňovat své mateřské kompetence a pocity lásky ke svému právě narozenému dítěti. Většina matek zjistí, že pocity zamilovanosti přicházejí později a to během prvních pár dní nebo do týdne od narození miminka.

Některé matky s pocity náklonosti k miminku však bojují i po mnoho týdnů, měsíců. Mateřská láska je pro dítě velmi důležitá a to zejména pro jeho vývoj. Vývoj dítěte se závislý na péči matky.

Studie zkoumající zhoršenou adaptaci matky na novou životní roli vidí příčinu v několika faktorech.

  1. Vnímavost a všímavost matky vůči dítěti v těhotenství. 

Když je dítě v lůně, matka si dokáže představit, jaké je její dítě.  Ženy, většinou je jedná o prvorodičky, nemusí být až  tolik napojené na své miminko, a tak tak se jejich pozornost ubírá jiným směrem než na rostoucí dítě. Současná společnost ženy nevede k zaměření své pozornosti na své těhotenství, ba naopak je pozornost ženy odvrácena směrem k práci a dalším aktivitám. Matka obrací pozornost k sobě a miminku v období, kdy začne cítit pohyby. Protože matka cítí spojení se svým dítětem, obrazy budoucnosti se mohou proměnit v konkrétní očekávání ohledně nového, vznikajícího života. Tato očekávání jsou zakořeněna ve vzrušení spolu se strachem a nervozitou, které nastavují emoční fázi toho, co má přijít po porodu. To, co se považuje za smysluplné nebo nejisté, je dáno dřívějšími zkušenostmi.

  1. narození a mateřské budoucnosti, 
  2. narození jako deziluze a následný proces snižování agentury a zvyšování odcizení. Zatímco těhotenství je jisté, porod, mateřství a dítě jsou zahaleny nejistotou. Prázdnotu nejistoty vyplňuje představa, jaký bude porod, mateřství a dítě. Představivost ženy je dána dřívějšími osobními zkušenostmi, informacemi od jejího partnera, rodiny, přátel a zdravotnických pracovníků, a zejména matčiným povědomím a vnímáním dítěte v jejím lůně. Mezi matkami ve studiích se budoucnost, kterou si představují, pohybuje od dokonalé přes přirozenou až po děsivou. Tento rozsah označuje nejednoznačnost, kterou těhotenství implikuje, chápanou jako nejistota naplněná představivostí možných budoucích scénářů. Mnoho matek očekává, že narození a první setkání s dítětem poskytnou řešení této nejednoznačnosti. Toto řešení však nemusí přijít podle očekávání, a jeden ze dvou dalších neočekávaných scénářů se může hrát. V prvním scénáři se nejednoznačnost transformuje na rozpolcení; zatímco narození pominulo, dítě se narodilo a mateřství se zhmotnilo, mateřské, láskyplné pocity se netvoří. Tvarovaná, tato ambivalence je o tom, že nevíte, kam se s jistotou obrátit, jak žít život jako matka s neznámým dítětem a tělem bez vlastnictví. Zde je vztah k dítěti odlehlý. Hanba může být doprovodným pocitem. Ve druhém scénáři je nejednoznačnost vyřešena, ale negativně, čímž se realita střetává s jakýmkoli očekávaným scénářem. Když tělo matky nepracovalo přirozeně nebo dokonale, jak se očekávalo, trauma a úzkost zabíraly prostor, kde se mělo vytvořit emocionální spojení. Zdá se, že matka je více zaměstnána tím, co se stalo v nedávné minulosti a jak to napravit v budoucnu, než tím, že je tady a teď se svým dítětem. Vina může být doprovodným pocitem. Celkově vzato, zejména traumatický porod, může vést k deziluzi, pokud je doprovázena sníženou schopností přizpůsobit se obtížným a neočekávaným situacím. S tím, jak roste schopnost dítěte komunikovat a matka získává zpět svoji agenturu prostřednictvím kojení a dalších každodenních pečovatelských činností, může se synchronizovat rytmus každodenního života mezi dítětem a matkou a postupně posilovat mateřskou náklonnost. neočekávané situace. S tím, jak roste schopnost dítěte komunikovat a matka získává zpět svoji agenturu prostřednictvím kojení a dalších každodenních pečovatelských činností, může se synchronizovat rytmus každodenního života mezi dítětem a matkou a postupně posilovat mateřskou náklonnost. neočekávané situace. S tím, jak roste schopnost dítěte komunikovat a matka znovu získává svoji svobodu prostřednictvím kojení a dalších každodenních pečovatelských činností, rytmus každodenního života mezi dítětem a matkou se může synchronizovat a postupně posilovat náklonnost matky. Zejména traumatický porod může vést k deziluzi.

Závěr: Pracovníci ve zdravotnictví a výzkum mohou podpořit pozitivní řešení matky v boji propagací realistických a otevřenějších očekávání pro náklonnost k matce, jakož i jejího pocitu agentury a vlastnictví během porodu a raného vztahu matka-dítě.

ato interpretační syntéza ukazuje, že střet mezi očekáváními ženy týkající se jejího imaginovaného, ​​nenarozeného dítěte, jeho narození a raných fází života na jedné straně a realitou na druhé straně může vyvolat hluboce pociťovaný boj nebo pocit neschopnosti. milovat své dítě. U některých z těchto žen bylo zotavení získáno převzetím agentury, získáním pocitu kontroly interakcí a spojením s dítětem. Úspěch v kojení se pro mnoho žen stal prvořadým, protože souviselo s jejich představou, že jsou „dobrou matkou“, a bylo způsobem, jak napravit utrpení, které dítě během porodu snášelo. Pokud je však kojení výrazem pokusů matek o opětovnou plnou kontrolu, může to zvýšit riziko selhání, protože nedostatek flexibility znesnadňuje snášet nejednoznačnost signálů dítěte. Růst mateřské lásky může zahrnovat truchlení a opuštění dřívějšího, neadekvátní představy o narození, dítěti nebo mateřství. Přijetí reality toho, co se skutečně stalo před, během a po narození, může otevřít nové možnosti a pozitivní řešení.

Zdravotničtí pracovníci se vyzývají, aby reflektovali a využili své profesionální zkušenosti s nejistotami ohledně těhotenství, porodu a raného mateřství, aby pomohly ženám začlenit realistická očekávání mateřské náklonnosti během těchto nejednoznačných časů. Podpora realistického pocitu agentury a vlastnictví během mateřství si tedy zaslouží větší pozornost. Je třeba podporovat vyrovnávací účinky tělesného kontaktu mezi matkou a dítětem. Po celou dobu by si však zdravotníci měli být vědomi, že přísné požadavky na kojení nebo mazlení, ať už od matky nebo personálu, mohou selhat, pokud se očekává, že bude mít dokonalý tvar. Výzkumní pracovníci v této oblasti mohou přispět rozsáhlejším kvalitativním výzkumem zkušeností žen s problémovou mateřskou náklonností. Zde je třeba prozkoumat několik dalších důležitých otázek,

Jsem zde pro Vás

+420 732 425 822

info@dulaostrava.cz

Individuální setkávání dle potřeby a domluvy v Ostravě a okolí.

Logo Dula Ostrava

Jsem zde pro Vás

Jsem zde pro vaše příjemné prožití těhotenství, porodu i šestinedělí.
Individuální setkávání dle potřeby a domluvy v Ostravě a okolí.

Zavolejte mi: +420 732 425 822