3 nejdůležitější faktory ovlivňující zamilovanost matky do právě narozeného dítěte

Co můžeme udělat pro to, aby proces zamilování se do miminka proběhl co nejrychleji a nejpřirozeněji?

Jsou ženy, které vyprávějí o úžasném zamilování se do miminka hned po porodu. Mluví o chvíli, kdy se jim doslova změnil svět z minuty na minutu. Jiné ženy tohle po porodu necítí. Je možné tuhle skutečnost ovlivnit? Zamilují se některé ženy až později? Jak podpořit tento proces zamilování se?

  1. Vnímavost a všímavost matky vůči dítěti v těhotenství

Všechny ženy mohou podpořit svou vnímavost k miminku už v těhotenství. Když je dítě v lůně, žena si může představovat, jaké je její dítě.  Ženy, většinou se jedná o prvorodičky, nemusí být až  tolik napojené na své miminko, a tak tak se jejich pozornost ubírá jiným směrem, než na rostoucí dítě. Současná společnost ženy nevede k zaměření své pozornosti na své těhotenství, ba naopak je pozornost ženy odvrácena směrem k práci a dalším aktivitám.  Mnoho žen dnes vyhledává v těhotentsví služby duly. Díky spolupráci s dulou, se žena může žačít zabývat napojením se na miminko mnohem dřív, než po porodu, ikdyž o tom doposud ani neuvažovala. Nejčastěji se začne pozornost ženy obracet k sobě a miminku v období, kdy začne cítit pohyby. Protože žena cítí spojení se svým dítětem, obrazy budoucnosti se mohou proměnit v konkrétní očekávání ohledně nového, vznikajícího života. Tato očekávání jsou zakořeněna ve vzrušení spolu se strachem a nervozitou, které nastavují emoční fázi toho, co má přijít po porodu. Žena se tak dokáže připravit lépe i na to, co přijde po porodu

  1. Bonding – časný kontakt kůže na kůži

    Ihned po porodu nastává čas položit dítě přimo na obnažené bříško matky. Miminko je v tuto dobu pořád připojeno na pupeční šňůru, která tepe. Dochází k tzv. prvotní iniciaci jak u matky, tak u miminka. Matka si miminko poprvé pohladí, přivítá jej svým hlasem. Miminko se poprvé nadechuje a začíná vnímat svět okolo sebe. Vnímá teplo matčiny kůže, vnímá okolní chlad, vnímá její hlas a doteky. Od této doby mají uplnynout minimálně dvě nepřerušené hodiny kontaktu, mazlení a seznamování se. Miminko není odnášeno, není s ním nijak manipulováno, neprobíhá ani koupaní, ani ošetření, která nejsou nezbytná, ani na nic jiného.  Matka si miminko stále hladí, mluví na něj, vše se postupně uklidňuje, emoce opadávají a přichází klid. Matka si přičichává k  miminku, neboť je fascinována touto vůní. Tak to příroda zařídila, aby se ženě vyplavil dostatek hormonu oxytocinu. Oxytocin společně s miminkem, jeho váhou, dá signál matčinu tělu, aby spustilo proces odlučování placenty. Tíha miminka na vnější straně bříška je jednoznačným signálem pro tělo, aby placentu začalo uvolňovat. Každým přičichnutím k miminku je do těla vyplavováno víc a víc oxytocinu. Miminko spouští proces samopřisátí, a tak se po matčině břiše pohybuje. Olizuje si ručičky, kope nožičkami (masáž bříška a dělohy) až najde bradavku a přisaje se. Toto spustí další enormní vyplavení oxytocinu, kdy je porozena placenta a začíná proces stahování dělohy. Z hlediska psychického dochází u obou k úžasnému startu procesu zamilování se. Ne všechny ženy však vmínájí okamžitou vlnu zamilování se. Jedná se o proces. U každého je jinak rychlý a je ovlivněn způspbem porodu, délkou porodu, uskutečněnním bodu č.1, medikací, splněním podmínek pro nepřerušený kontakt kůže na kůži po porodu, iniciací kojení, apod.

     

  2. Kontakt kůže na kůži, kojení na oddělení šestinedělí

    Pokračování kontaktu kůže na kůži na oddělení šestinedělí. Ženy v dnešní době nejsou dostatečně podporovány zdravotníky, aby pokračovaly v kontaktu kůže na kůži na oddělení šestinedělí. Pokoje na těchto odděleních nejsou uzpůsobeny pro společné spaní matky s dítětem, a tak musí ženy velmi často improvizovat, bojovat s personálem nebo se odevzdají systému a miminko u sebe nemají. Přitom pro další společný vývoj vztahu mezi matkou a dítětem je bytí ve společném kontaktu nejdůležitější věcí. Žena se má po porodu se svým miminkem sbližovat a seznamovat v co nejúzším kontaktu. Díky tomuto se matka velmi rychle naučí reagovat a rozpoznávat signály svého miminka a tak se počátky mateřství velmi zjednoduší a obě strany neprožívají stres. Miminko se každou chvíli projevuje, podává informace o tom, jak se cítí, co potřebuje. Pokud je žena se svým miminkem od porodnice zvyklá trávit čas v kontaktu kůže na kůži, bude toto dělat i doma. Vždy se k tomuto vrátí, neboť ví, že jí to dobře fungovalo a péče o miminko byla pohodlná a velmi rychle zjistí, co miminko potřebuje – zda je potřeba jej nakojit, přebalit, ponosit, uspat, pomoct s vyměšováním, apod. Probíhá prohlubování vzájemného vztahu a tím tedy i vzájemná spokojenost, propojenost. Díky kontaktu kůže na kůži se velmi zefektivní kojení a spánek jak matky, tak i jejího miminka. SpoKOJENOST plodí KLID. Z KLIDU se lépe tvoří LÁSKA a HARMONIE.

Závěr: 

Je zapotřebí informovat ženy o potřebnosti navazovat ranný kontakt se svým nenarozeným miminkem. Pokud žena své miminko počíná a nosí vědomě, pak ji bezpochyby bude čekat i vědomý a krásný vztah s miminkem po porodu.

Pokud žena nemohla uskutečnit některý z výše zmiňovaných bodů, pak je vždy možnost přikročit ke kontaktu kůže na kůži teď, k společnému spaní, mazlení a rozvoji kojení či kontaktního krmení miminka. Co nejde vymazlit hned, jde domazlit později. Tak jako ve všem je lepší se předem připravit a vědomě vkročit do rodičovství.

Závěrem je zapotřebí také apelovat na zdravotníky pracujících v porodnici, aby přikládali ve své práci skutečnou důležitost rannému kontaktu kůže na kůži i kontaktu kůže na kůži na oddělení šestinedělí. Její konání totiž může ovlivnit počínání žen v domácím prostředí a tedy i spokojenost, úspěšnost kojení a láskyplný vztah naší budoucí generace. 

Jsem zde pro Vás

+420 732 425 822

info@dulaostrava.cz

Individuální setkávání dle potřeby a domluvy v Ostravě a okolí.

Logo Dula Ostrava

Jsem zde pro Vás

Jsem zde pro vaše příjemné prožití těhotenství, porodu i šestinedělí.
Individuální setkávání dle potřeby a domluvy v Ostravě a okolí.

Zavolejte mi: +420 732 425 822