Podmínky využívání služeb

Ceny a podmínky tohoto ceníku a služeb jsou platné od 3. 5. 2020

Služby DULY nejsou službami zdravotního charakteru. Dula dává klientům dostatek informací týkající se těhotenství, porodu a šestinedělí a nijak neovlivňuje jejich úsudek, naopak jej respektuje. Dula nezasahuje do kompetencí ošetřujícího lékaře, porodníka ani porodní asistentky. Dula nevyhodnocuje zdravotní stav ženy ani dítěte – toto je práce porodní asistentky či porodníka. 

Čerpání již zaplaceného balíčku, přípravy či rituálu je závazné pro obě strany. Zákazník má možnost službu využít či nevyužít. Dula v případě nevyužití celého balíčku ¨(nebo jeho části) nabídne jeden náhradní termín či možnost poskytnutí alternativního plnění služby (např. online, příp. využití jiných nabízených služeb ve stejné cenové relaci). V případě překážky plnění na straně duly pak dula vrátí alikvotní část uhrazených peněz za balíček služeb dle smlouvy, jenž obě strany podepisují.

Služby LAKTAČNÍ PORADKYNĚ nejsou službami zdravotního charakteru. Laktační poradenství se odvíjí od přání ženy a od aktuálních schopností a dovedností ženy. Laktační poradkyně pracuje v souladu s Etickým kodexem o.z. Mamila, v souladu Mezinárodním kodexem WHO o marketingu náhrad mateřského mléka

Balíček služeb – Zakoupený balíček laktačního poradenství je závazný a zákazník má možnost službu využít či nevyužít dle své potřeby. V případě, že nevyužijete celý balíček, poměrná část se nevrací.

Laktační poradkyně nabídne jeden náhradní termín či nabídne poskytnutí alternativního plnění služby – online, a to v případě, že je pochybení na její straně – např. nekomunikuje/neodpovídá na zprávy/ dlouhodobě nemocná.  V případě překážky plnění na straně laktační poradkyně pak laktační poradkyně vrátí alikvotní část uhrazených peněz za balíček služeb. 

 

Opatření v rámci COVID 19

Laktační poradkyně chodí do domácnosti klientky za předpokladu, že obě strany prohlásí, že si nejsou vědomy nákazy a obě strany s tímto postupem souhlasí. Rouška + desinfekce rukou je nutností. Dle individuální domluvy je možné sjednat i online schůzku.

Jsem zde pro Vás

+420 732 425 822

info@dulaostrava.cz

Individuální setkávání dle potřeby a domluvy v Ostravě a okolí.

Logo Dula Ostrava

Jsem zde pro Vás

Jsem zde pro vaše příjemné prožití těhotenství, porodu i šestinedělí.
Individuální setkávání dle potřeby a domluvy v Ostravě a okolí.

Zavolejte mi: +420 732 425 822